Skip to content
Skip to navigation menu

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg / Welsh medium Provision

General_4

Dyma fydd cronfa’r holl wybodaeth cyfredol am y datblygiadau a’r ffynhonnellau ariannu fydd yn deillio o gynllunio ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

AR GAEL:  Cynllun Grantiau

Bach: http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/cyhoeddiadau/cylchlythyron/2013-2014/

Hyd at £2,500 ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg – byddwch mor gredigol a phosib.  Am sgwrs bellach am y grant hwn, cysylltwch ag Elliw Iwan, Swyddog Cangen ar  #75252

This will be your one-stop shop for all updates and developments regarding the Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Bydd y dudalen hon ar gael yn fuan.

This page will be up and running soon