Skip to content
Skip to navigation menu

Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF)

Cliciwch yma i gwblhau'r ACF

Cliciwch yma i gwblhau'r ACF Yn gwrando ar eich Llais

Arolwg blynyddol o bob myfyriwr blwyddyn olaf yn y wlad yw’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr. Mae’r canlyniadau yn bwysig iawn, ac yma ym Mhrifysgol Caerdydd rydym yn ymfalchïo yn y ffordd rydym yn defnyddio adborth ACF y myfyrwyr i wella eich profiad chi yn barhaus.

Dewch i ni guro cyfradd ymateb llynedd!

Yn 2013, ymatebodd 80% o fyfyrwyr blwyddyn olaf Caerdydd i’r arolwg, a oedd yn ganlyniad gwych a’r ail uchaf yn y DU gyfan. Eleni, gyda’ch cymorth chi, rydym ni eisiau curo’r sgôr hon a sicrhau bod Caerdydd yn cyrraedd y brig!

Yn ogystal, mae yna ugain gwobr £50 ar gael oddi wrth y Brifysgol, felly mae’n bosibl y byddwch yn cael bonws graddio fel diolch am leisio’ch barn!

Cwblhau’r Arolwg

Pum munud yn unig fydd hi’n cymryd i chi gwblhau’r arolwg, a bydd eich atebion yn anhysbys.

Bydd gofyn i chi gytuno neu anghytuno â nifer o ddatganiadau ynglŷn â’ch profiad yng Nghaerdydd gan ddefnyddio graddfa pum-pwynt o gytuno’n gryf (5) i anghytuno’n gryf (1). Yn aml, mae’r data a gyhoeddir yn cyfuno sgorau cytuno’n gryf (5) a chytuno yn bennaf (4) i fesur boddhad cyffredinol myfyrwyr ym mhob cwestiwn.

Cofiwch roi sgôr am eich profiad cyfan ar eich cwrs, yn hytrach na’r wythnosau diwethaf yn unig.

Ydych chi’n barod i gwblhau’r arolwg?

Cliciwch y botwm o dan y fideo er mwyn lleisio’ch barn!

Unrhyw gwestiynau?

Am fwy o wybodaeth, trowch at ein tudalen cwestiynau cyffredin ynglŷn â’r ACF, gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni trwy Twitter: @CU_StudentVoice.

Os ydych yn aelod o staff sy’n chwilio am fwy o wybodaeth ynghylch hyrwyddo’r ACF yn eich ysgol, ewch i’n tudalen gwybodaeth i staff.