Skip to content
Skip to navigation menu

Embedded Enterprise Exchange

Wednesday 06 November 2013

14:00 - 16:00

Trevithick Seminar Room 1, CF24 3AA, Cardiff.

Download event details to your calendar: ICAL

Embedded Enterprise Exchange

The Embedded Enterprise Exchange is an open peer to peer forum for the discussion and sharing of teaching practices associated with enterprise and employability. It is recognised that colleagues from across the institution are already delivering learning that moves towards skills development though practical activity, supporting students to gain an ability to solve problems, develop ideas, identify opportunities and become critical thinkers.

The Embedded Enterprise Exchange aims to bring together academics from a diverse range of disciplines to share knowledge and explore opportunities for collaboration with the intention of advancing their students’ capability to be more enterprising and innovative.

The session will open by briefly outlining current research drivers and guidance before moving to the presentation of a currently active example of enterprise learning at Cardiff University. Though the examination of literature, and both semi formed and fully formed case examples, the second hour will be devoted to self-selecting interest groups who can openly discuss the practical aspects of embedded enterprise development

To confirm your attendance contact Neil Coles (colesn@cardiff.ac.uk) or Stuart Abbott (abbottsg2@cardiff.ac.uk).
More information: http://www.cardiff.ac.uk/racdv/students/ent-curriculum/index.html


Cyfnewidfa Fenter

Fforwm agored rhwng cyfoedion yw’r Gyfnewidfa Fenter. Mae’n gyfle i drafod a rhannu arferion addysgu sy’n gysylltiedig â mentergarwch a chyflogadwyedd. Cydnabyddir bod cydweithwyr ar draws y sefydliad eisoes yn cyflwyno dysgu sy’n rhoi pwyslais ar ddatblygu sgiliau drwy gynnal gweithgareddau ymarferol, cynorthwyo myfyrwyr i feithrin y gallu i ddatrys problemau, datblygu syniadau, nodi cyfleoedd a meddwl yn fwy beirniadol.

Nod y Gyfnewidfa Fenter yw dod ag academyddion o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau ynghyd i rannu gwybodaeth ac ystyried cyfleoedd i gydweithio er mwyn galluogi myfyrwyr i fod yn fwy mentrus ac arloesol.

Agorir y sesiwn gydag amlinelliad byr ac arweiniad am yr hyn sy’n gyrru ymchwil, ac wedyn ceir cyflwyniad am enghraifft gyfredol o ddysgu am fentergarwch ym Mhrifysgol Caerdydd. Drwy edrych ar lenyddiaeth, yn ogystal ag enghreifftiau llawn neu rannol o achosion, bydd yr ail awr yn cael ei neilltuo ar gyfer grwpiau sydd wedi dewis eu meysydd eu hunain ac sy’n gallu trafod elfennau ymarferol o ddatblygu menter.

Cysylltwch â Neil Coles (colesn@caerdydd.ac.uk) neu Stuart Abbott (abbottsg2@caerdydd.ac.uk) i gadarnhau eich bod am fynd i’r digwyddiad.
Mwy o wybodaeth: http://www.caerdydd.ac.uk/racdv/students/ent-curriculum/index.html