Skip to content
Skip to navigation menu

Gwybodaeth i Fyfyrwyr (Adolygiad Sefydliadol)

Screen shot 2013-05-20 at 15.48.58

Mae Prifysgol Caerdydd yn paratoi ar gyfer cael ei hadolygu gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA), sef corff llywodraethu tebyg i OFSTED, sy’n sicrhau bod prifysgolion yn cynnal safonau uchel ac yn gwella ansawdd addysg.

Pam mae’r Brifysgol yn cael ei hadolygu?

Caiff pob Prifysgol ei hadolygu yn y ffordd hon fel mater o drefn er mwyn sicrhau ansawdd a gwella profiad dysgu pob myfyriwr. Fe’i hadwaenir fel Adolygiad Sefydliadol.

Sut bydd yr Adolygiad Sefydliadol yn effeithio arnaf i?

Ni fydd yn effeithio arnoch chi’n uniongyrchol fel myfyriwr. Fodd bynnag, fe allai effeithio ar sut yr ystyrir eich gradd. Bydd sut y mae’r Brifysgol yn perfformio yn ei Hadolygiad Sefydliadol yn pennu pa mor hyderus y gall y Llywodraeth a’r cyhoedd fod o ran cynnal safonau eich gradd. Mae hefyd yn ymwneud â sicrhau enw da ein Prifysgol yn fyd-eang.

Sut gallaf i gymryd rhan?

Gallwch gymryd rhan yn yr Adolygiad Sefydliadol mewn sawl ffordd:

Sut gallaf i gael mwy o wybodaeth?

Os hoffech wybod mwy am yr Adolygiad Sefydliadol, anfonwch e-bost at InstitutionalReview@Cardiff.ac.uk a byddwn yn falch o ateb eich cwestiynau!