Skip to content
Skip to navigation menu

Llawlyfr Rheoliadau Academaidd 2015-2016 (Cymraeg)

Lawrlwytho: Llawlyfr Rheoliadau Academaidd 2015-2016 fel yr oedd ar 14/09/2015 – (PDF)

0.01 – Amerslen Tymor

0.03 – Rhagair

0.04 – Ffynonellau Gwybodaeth Bellach

0.05 – Newidiadau i Reoliadau’r Senedd ers rhifyn 2014–2015

 

Rhan 1 – Rhaglenni ac Asesu Rhaglenni: Rheoliadau a Chanllawiau’r Senedd Cyffredinol

 

1.01 – Diffiniad o Dermau Cyffredinol a ddefnyddir yn Rheoliadau’r Senedd

1.02 – Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Dyfarniadau Prifysgol Caerdydd

1.03 – Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Dyfarniadau Aegrotat a Dyfarniadau ar ol marwolaeth

 

Rhaglenni a Addysgir

 

1.04 -Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Rhaglenni Modiwlaidd Israddedig

1.05a – Rheoliadau’r Senedd ar BDS

1.05b – Rheoliadau’r Senedd ar MBBCh [Myfyrwyr parhaus, a myfyrwyr newydd y Rhaglen Pedair Blynedd yn 2013-2014]

1.05c – Rheoliadau’r Senedd Ar MBBCh – Dechreuwyr newydd o 2013-2014

1.06 – Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Rhaglenni Modiwlaidd a Addysgir i Uwchraddedigion

1.07 – Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Rhaglenni Anfodiwlaidda Addysgir i

1.08 – Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Graddau Athro Ôl-raddedig – cyflwyno Traethawd Hir

 

Asesu – Rhaglenni a Addysgir

 

1.09 – Rheoliadau Asesu’r Senedd ar gyfer Rhaglenni a Addysgir

1.09a – Amgylchiadau Esgusodol

1.10 – Y Weithdrefn Arfer Annheg

 

Ymchwil Ôl-raddedig

 

1.11 – Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Dyfarnu Graddau PhD a MD a MCh

1.12 – Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Dyfarnu Graddau Doethurol drwy Arholiad a Thraethawd Ymchwil (Doethuriaethau Proffesiynol)

1.13 – Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Dyfarnu Graddau MPhil a MScD

1.14 – Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Dyfarnu Gradd MRes (Meistr Ymchwil)

1.15 – Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Dyfarnu Graddau PhD (drwy Weithiau Cyhoeddedig)

1.16 – Rheoliadau’r Senedd ar gyfer Graddau Doethuriaeth Uwch

1.17 – Rheoliadau’r Senedd Ar Gynnig A Chyflwyno Traethodau Graddau

1.18 – Gweithdrefnau Prifysgol Caerdydd Ar Gyfer Cynnal Arholiadau Gradd Ymchwil

1.19 – Canllawiau’r Senedd Arholwyr Allanol Ymchwil Ôl-radd

1.20 – Estyniad i Drefn Cyfyngiad Amser

1.21 – Unplygrwydd Academaidd wrth Astudio am Radd Ymchwil

 

Rhan 2 – Presenoldeb a Chynnydd

 

2.01 – Gweithdrefnau Presenoldeb ac Ymgysylltiad Myfyrwyr Trosolwg

2.02 – Interruption of Study Procedure – NEW-cym

2.02 – Gweithdrefn Gohirio Astudiaethau

2.03 – Gweithdrefn Methu Ymgysylltu â’r Rhaglen

2.04 – Gweithdrefn Cynnydd Academaidd Anfoddhaol

2.05 – Gweithdrefnau Presenoldeb ac Ymgysylltiad Myfyrwyr Apeliadau a Dychwelyd i Astudio

2.06 – Gweithdrefn Apeliadau Academaidd

2.07 – Gweithdrefn Ffitrwydd i Astudio

2.08 – Gweithdrefn Addasrwydd Myfyrwyr i Ymarfer

2.09 – Rheoliad y Senedd ynghylch Tiwtoriaid Personol

2.10 – Gweithdrefn Fonitro Myfyrwyr Ymchwil

 

Rhan 3 – Materion Myfyrwyr

 

3.01 – Gweithdrefn Gwyno Myfyrwyr

3.02 – Gweithdrefn Disgyblu Myfyrwyr

3.03 – Y Weithdrefn ar gyfer Talu Ffïoedd Dysgu a Thaliadau Eraill

3.04 – Y Côd Ymarfer ar y Rhyddid i Lefaru

3.05 – Polisi Diogelu Data

3.06 – Deddf Addysg 1994 Cod Ymarfer

3.07 – Undeb y Myfyrwyr fel Elusen Addysgol

3.08 – Ymaelodi ag Undeb y Myfyrwyr

 

Rhan 4 – Gweithdrefnau, Polisïau a Rheoliadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth

 

4.01 – Rheoliadau ar gyfer defnyddio gwasanaethau, adnoddau a chyfleusterau Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd

4.02 – Rheoliadau TG Y Brifysgol

4.03 – Polisi Defnyddio Derbyniol Y Brifysgol (Cyfleusterau GT)

4.04 – Polisi Diogelwch TG Y Brifysgol

4.05 – Canllawiau Ar Ddefnyddio Systemau TG Prifysgol Caerdydd Yn Bersonol

4.06 – Canllawiau ar Ddefnyddio E-bost


fel yr oedd ar 14/09/2015